0983.360.281

Logitech Webcam C925E được thiết kế với nhiều tính năng chuyên nghiệp, chất lượng video sắc nét. C925e hoạt động hầu như với mọi ứng dụng phần mềm hội nghị truyền hình, do vậy bạn có thể nhanh chóng thiết lập và điều hành mọi cuộc họp.