0983.360.281

Bộ đàm Spender TC-731H (UHF)

Bộ đàm Spender TC-731H nổi tiếng về chất lượng và giá cả.