0983.360.281

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation2

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation2 là thiết bị chuyên dụng dành cho phòng họp trung bình và nhỏ. Soundstation2 được thiết kế nhỏ gọn lắp đặt đơn giản cho những phòng hội nghị

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation2