0983.360.281

Điện thoại Polycom RealPresence Trio 8800

Điện thoại Hội nghị RealPresence Trio 8800 là dòng điện thoại phù hợp cho các văn phòng, doanh nghiệp. Đặc biệt, thiết bị này còn cho phép họp audio lên tới 5 điểm cầu và có khả năng mở rộng họp video

Điện thoại Polycom RealPresence Trio 8800