0983.360.281

Gateway Dinstar GSM UC2000-VG-32G

Gateway Dinstar GSM UC2000-VG-32G – Hỗ Trợ 32 kênh GSM/CDMA – GSM: 4 băng tần 850/900/1800/1900MHz – CDMA: 800MHz

Gateway Dinstar GSM UC2000-VG-32G