0983.360.281

Grandstream GXW4104

Bộ chuyển đổi gateway 4 cổng FXO GXW4104 chuyển đổi 4 cổng IP trunk Sip ra 4 trung kế thường, hỗ trợ nhiều nhà cung cấp như VNPT, Viettel,.

Grandstream GXW4104