0983.360.281

Thiết bị Gateway DAG1000-4S

Thiết bị chuyển đổi Gateway DAG1000-4S Cho phép 4 cuộc gọi đồng thời, gọi điện giữa hai văn phòng thông qua đường truyền ADSL miễn phí, có sẵn 1 cổng WAN, 3 cổng LAN

Thiết bị Gateway DAG1000-4S