0983.360.281

Thiết bị gateway Dinstar MTG3000A

Dinstar gateway MTG3000A – Hỗ trợ 2000 kênh thoại đồng thời. Hỗ trợ codec: G.711a/μ law,G.723.1, G.729A/B, iLBC, AMR