0983.360.281

Thiết bị hội nghị Logitech ConferenceCam Connec

Camera hội nghị Logitech ConferenceCam Connect là dạng thiết bị ghi hình thích hợp cho những nhóm đàm thoại trực tuyến từ 1 – 6 người. Logitech ConferenceCam Connect cung cấp cuộc gọi video Full HD 1080p.

Thiết bị hội nghị Logitech ConferenceCam Connec