0983.360.281

Thiết bị hội nghị truyền hình Grandstream GVC3210

GVC3210 Kết nối mọi nền tảng SIP, H323, Skype, IP Call. Thiết bị hội nghị truyền hình GVC3210 là điểm cuối hội nghị truyền hình sáng tạo lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thiết bị hội nghị truyền hình Grandstream GVC3210