0983.360.281

Thiết bị hội nghị Yealink Meetingeye400

Điểm cuối hội nghị truyền hình 4K thông minh cho các phòng nhỏ. MeetingEye 400 là một thanh hội nghị truyền hình thông minh tất cả trong một được thiết kế cho các phòng họp quy mô nhỏ.

Thiết bị hội nghị Yealink Meetingeye400