0983.360.281

Thiết bị hội nghị Yealink Meetingeye600

Điểm cuối hội nghị truyền hình 4K thông minh cho phòng trung bình MeetingEye 600 là thanh hội nghị truyền hình thông minh tất cả trong một được thiết kế cho các phòng họp quy mô vừa.

Thiết bị hội nghị Yealink Meetingeye600