0983.360.281

Thiết bị họp trực tuyến Sennheiser SP220 UC

Thiết bị họp trực tuyến Sennheiser SP 220 UClà bộ sản phẩm dành cho phòng họp hội nghị dưới 12 người. Với tính năng công nghệ tích hợp ngay trên thiết bị giúp người dùng thao tác dễ dàng và triển khai cuộc họp ở bất cứ đâu.