0983.360.281

Webcam hội nghị logitech rally

Camera PTZ Ultra HD Rally của Logitech với công nghệ RightSense™ tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn dành cho Phòng họp.

Webcam hội nghị logitech rally