094.605.1368

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Hãy sử dụng bộ đàm số để Chống Nghe Nén, Gọi các tay bộ đàm độc lập, Nhắn tin giữa các bộ đàm: Bộ đàm số
– Chức năng gọi tuyệt vời của bộ đàm hoạt động như tổng đài nội bộ:
+ Gọi riêng biệt từng tay bộ đàm riêng rẽ
+ Gọi nhóm tùy chọn
+ Gọi tất cả các bộ đàm