Hiển thị 1–60 của 110 kết quả

Điện thoại IP là điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN /MAN/ WAN hay mạng Internet, sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là mã hoá của âm thanh. Đây là các điện thoại cho phép thực hiện các cuộc gọi bằng cách sử dụng công nghệ VoIP.
( VoIP ) Voice Over IP – Truyền giọng nói trên giao thức IP là công nghệ truyền tiếng nói của con người (thoại) qua mạng thông tin sử dụng bộ giao thức TCP/IP.
Các giao thức thường dùng trong công nghệ VoiP: SIP, MGCP, H323. Hiện tại công nghệ H323 và MGCP rất ít còn sử dụng, nhưng chuẩn SIP hiện tại thì ngày càng phát triển và sử dụng phổ biển.

Điện thoại Ip Escene

Điện thoại ip Escene HS108

850,000 

Điện thoại Ip HTEK

Điện Thoại IP Htek UC501P

850,000 

Điện thoại Ip Phone

Điện thoại IP Yealink SIP-T30

850,000 

Điện thoại Ip Fanvil

Điện Thoại Fanvil X1S

850,000 

Điện thoại Ip Phone

Điện thoại ip Yealink SIP-T19 E2

890,000 

Điện Thoại Ip Grandsttream

Điện thoại IP GXP1610

950,000 

Điện thoại Ip Phone

Điện Thoại IP Yealink SIP-T21 E2

950,000 

Điện thoại Ip ATcom

Điện thoại IP Atcom A11

1,000,000 

Điện Thoại Ip Grandsttream

Điện thoại Grandstream GXP1620

1,050,000 

Điện Thoại Ip Grandsttream

Điện thoại IP Grandstream GXP1615

1,050,000 

Điện thoại Ip Escene

Điện thoại ip Escene HS118-PNB

1,055,000 

Điện thoại Ip Phone

Điện thoại IP Yealink SIP-T31

1,095,000 

Điện thoại Ip ATcom

Điện thoại IP Atcom A21

1,130,000 

Điện thoại Ip Fanvil

Điện thoại IP Fanvil X3S

1,150,000 
1,155,000 

Điện thoại Ip Phone

Điện thoại Yealink SIP-T21P E2

1,180,000 

Điện thoại Ip Escene

Điện Thoại IP Wifi Escene ES282-PV4

1,250,000 

Điện Thoại Ip Grandsttream

Điện thoại Grandstream GXP1625

1,250,000 
1,350,000 

Điện thoại Ip ATcom

Điện thoại IP Atcom A20W

1,350,000 

Điện thoại Ip ATcom

Điện thoại IP Atcom A11W

1,350,000 

Điện thoại Ip Fanvil

Điện thoại ip wifi Fanvil X3SW

1,350,000 

Điện Thoại Ip Grandsttream

Điện thoại Grandstream GXP1628

1,390,000 

Điện thoại Ip ATcom

Điện thoại ip wifi Atcom A20WAC

1,436,000 

Điện thoại Ip Phone

Điện thoại IP Yealink SIP-T23G

1,525,000 

Điện thoại Ip Fanvil

Điện thoại IP Fanvil C01

1,550,000 

Điện Thoại Ip Grandsttream

Điện thoại Grandstream DP750

1,590,000 

Điện Thoại Ip Grandsttream

Điện thoại Grandstream DP720

1,650,000 

Điện Thoại Ip Grandsttream

Điện thoại IP Grandstream DP715

1,700,000 

Điện thoại Ip HTEK

Điện thoại IP Wifi Htek UC912E

1,770,000 

Điện Thoại Ip Grandsttream

Điện thoại IP Grandstream DP730

1,782,000 

Điện Thoại Ip Grandsttream

Điện thoại ip grandstream DP722

1,792,000 

Điện Thoại Ip Grandsttream

Điện thoại ip Grandstream GRP2612

1,850,000 

Điện Thoại Ip Grandsttream

Grandstream GRP2612P

1,850,000 

Điện thoại Ip ATcom

Điện thoại IP Atcom A41

1,850,000 

Điện thoại Ip Phone

Điện thoại IP Yealink SIP-T33

1,897,000 

Điện thoại Ip Phone

Điện thoại ip Yealink W56H

1,960,000 

Điện thoại Ip Fanvil

Điện thoại IP Fanvil H5

2,045,000 

Điện thoại Ip Phone

Điện thoại ip Yealink SIP-T40P

2,117,000 
2,150,000 

Điện thoại Ip ATcom

Điện thoại IP Atcom A41W

2,170,000 

Điện thoại Ip ATcom

Điện thoại IP Atcom A48

2,190,000 
2,230,000 

Điện Thoại Ip Grandsttream

Điện thoại IP  Grandstream GXP2130

2,270,000 

Điện thoại Ip HTEK

Điện thoại IP Htek UC923

2,350,000 

Điện thoại Ip Phone

Điện thoại ip Yealink SIP-T41G

2,350,000 

Điện thoại Ip Phone

Điện thoại IP Yealink SIP-T41S

2,383,000 

Điện thoại Ip HTEK

Điện Thoại IP wifi Htek UC924E

2,410,000 

Điện Thoại Ip Grandsttream

Điện thoại IP Grandstream GRP2613

2,450,000 

Điện thoại Ip Fanvil

Điện thoại IP Fanvil X5G

2,500,000 

Điện thoại Ip Fanvil

Điện thoại IP Fanvil X5

2,500,000 

Điện Thoại Ip Grandsttream

Điện thoại ip Grandstream GXP1780

2,500,000 

Điện Thoại Ip Grandsttream

Điện thoại Ip Grandstream GRP2614

2,550,000 

Điện thoại Ip HTEK

Điện thoại IP Htek UC924

2,560,000