0983.360.281

Hiển thị 1–12 của 101 kết quả

Điện thoại IP là điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN /MAN/ WAN hay mạng Internet, sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là mã hoá của âm thanh. Đây là các điện thoại cho phép thực hiện các cuộc gọi bằng cách sử dụng công nghệ VoIP.
( VoIP ) Voice Over IP – Truyền giọng nói trên giao thức IP là công nghệ truyền tiếng nói của con người (thoại) qua mạng thông tin sử dụng bộ giao thức TCP/IP.
Các giao thức thường dùng trong công nghệ VoiP: SIP, MGCP, H323. Hiện tại công nghệ H323 và MGCP rất ít còn sử dụng, nhưng chuẩn SIP hiện tại thì ngày càng phát triển và sử dụng phổ biển.

Điện Thoại IP Phone

Bộ phát sóng DECT Yealink W80B

5,460,000 

Điện Thoại IP Grandstream

Điện thoại Grandstream DP720

1,700,000 

Điện Thoại IP Grandstream

Điện thoại Grandstream DP750

4,300,000 

Điện Thoại IP Grandstream

Điện thoại Grandstream GXP1620

1,020,000 

Điện Thoại IP Grandstream

Điện thoại Grandstream GXP1625

1,200,000 

Điện Thoại IP Grandstream

Điện thoại Grandstream GXP1628

1,500,000 

Điện Thoại IP Grandstream

Điện thoại Grandstream GXP2135

3,000,000 

Điện Thoại IP Grandstream

Điện thoại Grandstream GXP2140

2,700,000 

Điện Thoại IP Grandstream

Điện thoại IP  Grandstream GXP2130

2,800,000 

Điện Thoại IP Phone

Điện thoại IP Atcom A10w

1,150,000 

Điện Thoại IP ATCOM

Điện thoại IP Atcom A11

1,050,000 

Điện Thoại IP ATCOM

Điện thoại IP Atcom A20W

1,290,000