Hiển thị tất cả 9 kết quả

Thiết bị ngội nghị video

Thiết bị quản lý cuộc họp Yealink CTP18

11,000,000 

Thiết bị ngội nghị video

Thiết bị quản lý cuộc họp Yealink CTP20

27,950,000 

Thiết bị ngội nghị video

Thiết bị Hội nghị Yealink VC800

28,000,000 
32,500,000 

Thiết bị ngội nghị video

Thiết bị hội nghị Yealink VC200-E

42,500,000 

Thiết bị ngội nghị video

Thiết bị hội nghị Yealink VC200

42,500,000 

Thiết bị ngội nghị video

Thiết bị hội nghị Yealink Meetingeye400

52,500,000 

Thiết bị ngội nghị video

Thiết bị hội nghị Yealink Meetingeye600

55,000,000 

Thiết bị ngội nghị video

Thiết bị Hội nghị Yealink VC500

73,260,000