Hiển thị tất cả 57 kết quả

VoIP gateway là thiết bị chuyển đổi tín hiệu thoại sang IP và ngược lại, nó chuyển đổi lưu lượng thoại TDM từ PSTN thành gói tin IP để chuyển trên mạng IP. Và ngược lại, VoIP gateway cũng chuyển đổi các gói tin IP thành lưu lượng thoai TDM để truyền qua mạng PSTN.
– Kết nối dễ dàng với mạng PSTN
– Dễ giám sát và quản lý các đường kết nối PSTN
– Chuyển đổi điện thoại analog thành điện thoại IP với nhiều tính năng vượt trội
– Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

1,150,000 

Hãng Yeastar Gateways

Thiết bị gateway Neogate TA3200

1,297,000 
1,300,000 
1,580,000 

Hãng Yeastar Gateways

Thiết bị gateway Neogate TA400

3,200,000 
3,350,000 
3,750,000 

Hãng Yeastar Gateways

Thiết bị gateway Neogate TA410

4,700,000 
4,850,000 

Grandstream Gateways

Grandstream GXW4104

5,250,000 

Hãng Yeastar Gateways

Thiết bị gateway Neogate TA810

7,900,000 

Grandstream Gateways

Gateway GXW4108:

7,950,000 
9,500,000 
11,950,000 

Hãng Yeastar Gateways

Yeastar NeoGate TA1600

14,950,000 
19,500,000 
39,000,000 

Grandstream Gateways

Thiết bị Gateway E1 GXW4502

46,500,000 
125,000,000 
252,000,000