0983.360.281

Điện thoại Yealink SIP-T40P skype

Điện thoại skype doanh nghiệp Yealink SIP-T40P – 3 tài khoản SIP, dòng điện thoại VoIP cung cấp Yealink Optima HD Voice, PoE. Yealink T40P được trang bị tính năng mới, Tăng cường đèn báo hiệu trạng thái và phím mềm (BEF)

Mã sản phẩm: SIP-T40P skype

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ