0983.360.281

Tổng đài grandstream UCM6510, 2000 Máy lẻ IP- 200 cuộc gọi đồng thời, giá liên hệ

  • Grandstream UCM6510 là một thiết bị IP PBX sáng tạo cho các mạng / T1 / J1 E1. Truyền thông doanh nghiệp cấp thống nhất và bảo vệ an ninh cho các doanh nghiệp.
  • Bảo hành 24 Tháng

 

Tổng đài grandstream UCM6510, 2000 Máy lẻ IP- 200 cuộc gọi đồng thời, giá liên hệ