0983.360.281

Điện thoại Polycom SoundStation VTX1000

Polycom SoundStation VTX 1000 là điện thoại hội nghị đầu tiên thế giới có khả năng tự động điều chỉnh cho mỗi môi trường hội họp, đem lại âm thanh, giọng nói trung thực cao cho tất cả người tham gia.

Điện thoại Polycom SoundStation VTX1000

Mã: Polycom SoundStation VTX1000 Danh mục: , Từ khóa: