0983.360.281

Thiết bị hội nghị Audio Sennheiser SP 10 ML

Thiết bị hội nghị Sennheiser SP 10 ML là loa di động cao cấp được thiết kế cho truyền thông hợp nhất, kinh doanh chuyên nghiệp, hội nghị nhóm cả hai cá nhân trên PC / softphone.

Thiết bị hội nghị Audio Sennheiser SP 10 ML

Mã: Audio Sennheiser SP 10 ML Danh mục: , , Từ khóa: