0983.360.281

Thiết bị gateway Grandstream ATA HT818

Thiết bị ATA 8 cổng HT818, 8 cổng ra Analog (FXS), 1 Wan/1 Lan gigabit, cổng Lan hỗ trợ DHCP kết nối PC hoặc switch chia mạng

Thiết bị gateway Grandstream ATA HT818