0983.360.281

Thiết bị gateway Grandstream HT801

HT801 là một bộ điều hợp điện thoại analog mạnh mẽ, dễ dàng triển khai và quản lý được. Nó được trang bị 1 cổng FXS để tạo ra một giải pháp mạng chất lượng cao.

Thiết bị gateway Grandstream HT801