Thiết bị gateway Neogate TA3200

1,297,000 

Yeastar NeoGate TA3200 để kết hợp thiết bị cũ, điện thoại analog và máy fax với các ứng dụng VoIP và IP. Cổng kết nối tương thích với các giải pháp của bên thứ ba như 3CX, Asterisk và Skype for Business.

Thiết bị gateway Neogate TA3200

1,297,000