Thiết bị gateway Neogate TA810

7,900,000 

Yeastar TA810 là cổng 8 cổng FXO VoIP kết nối các đường dây điện thoại analog hoặc giao diện mở rộng PABX với các mạng VoIP. Đây là giải pháp hiệu quả và đáng tin cậy cho kết nối thoại văn phòng

Thiết bị gateway Neogate TA810

7,900,000