0983.360.281

Thiết bị gateway MTG200-1E1

Card giao tiếp gateway MTG200-1E1 hỗ trợ 1 luồng E1 với 30 kênh đồng thời, chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI.

Thiết bị gateway MTG200-1E1

Mã: gateway MTG200-1E1 Danh mục: , , Từ khóa: